Just-His Repository

Verzameling van al de belgische kieswetten. Gewijzigde artikelen van de grondwet. Wetten betrekkelijk de verkiezingen van kamers, provincie en gemeenteraden