Just-His Repository

Mediawetgeving. Algemeen normatief kader. Administratieve en technische normen i.v.m. tele- en radioverbindingen