Just-His Repository

De negentiende-eeuwse duelcultuur in Frankrijk, Duitsland en België