Just-His Repository

Items where Subject is "1. Legal sources and commentaries, working tools > 1. Official and semi-official publications > 4. Federal Belgium (1970-...) > 1. Laws, orders, decrees, regulations > 5. Federal State"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators
Jump to: Article | Book
Number of items at this level: 23.

Article

Evers, F. (1993) De (vrede)rechter en de wet op het consumentenkrediet (Wet van 12 juni 1991, gewijzigd door de wet van 6 juli 1992), in Consumentenkrediet. Crédit à la consommation. Journal des juges de paix et de police . pp. 66-77.

Hutsebaut, Frank (2003) De “grote” wet Franchimont: opnieuw een voorstel tot hervorming van het strafprocesrecht. Vigiles. Tijdschrift voor politierecht . pp. 33-38.

Kebers, A. (1985) La loi du 19 juillet 1985 relative à la création de chambres à conseiller unique au sein des cours d'appel. Journal des Tribunaux . pp. 677-683.

Ongena, T (1998) De Kamer van Inbeschuldigingstelling als controleorgaan van het gerechtelijk onderzoek. Een bespreking van de nieuwe bepalingen in de Wet Franchimont. Rechtskundig weekblad . pp. 490-500.

Smest, Jan (1995) De gerechtelijke jeugdbescherming na de Wet van 2 februari 1994. Panopticon (16). pp. 369-392.

Traest, Philip (1995) De wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging. Panopticon . pp. 25-40.

Book

Forrier, Edward and Verougstraete, Ivan, eds. (1992) De Larcier-wetboeken : Deel VI: Publiek en administratief recht: Fundamenten van de staatstructuur; G.W., Wetten m.b.t. de gemeenschappen en gewesten en Wet op het Arbitragehof; Rechten van de mens en internationale betrekkingen; Bestuursrecht (milieurecht, ambtenarenrecht, gemeenterecht, onteigening, kieswetgeving en begrotingsrecht)]. Larcier, Bruxelles.

Van Houtte, H., ed. (1981) De Vreemdelingenwet. Commentaar op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, pp. 953-962.

Fijnaut, Cyrille and Hutsebaut, Frank, eds. (1993) De nieuwe politiewetgeving in België. Kluwer, Antwerpen, pp. 93-116.

UNSPECIFIED, ed. (1993) De nieuwe vluchtelingenwet. Commentaar op de wet van 6 mei 1993. Mys en Breesch, Gand.

UNSPECIFIED, ed. (1993) De nieuwe vluchtelingen¬wet. Commentaar op de wet van 6 mei 1993. Mys en Breesch, Gent, p. 737.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht . Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

UNSPECIFIED, ed. (1998) Het vernieuwde strafprocesrecht: een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Maklu, Anvers.

Ingber, Léon, ed. (1992) Législation belge usuelle L.B.U. UNSPECIFIED, Story-Scienta.

Simoens, Dries, ed. (1991) Ontwikkelingen van de sociale zekerheid, 1985-1991: wetgeving-rechtspraak. Die Keure, Brugge.

Alen, André and Dujardin, Jean (1986) Casebook Belgisch Grondwettelijk recht. Larcier, Bruxelles.

Craenen, Godelieve and Dewachter, Wilfried (1992) De Belgische grondwet van 1831 tot heden: Nederlandse en Franse tekst. Acco, Leuven-Amersfoort.

Deschepper, T (1998) De nieuwe wet-Franchimont. Kluwer Rechtswetenschappen Belgie, Deurne. ISBN 9055834033

Nève, Marc and Berbuto, Sandra and Franchimont, Michel (1998) Le nouveau droit de la procédure pénale. Loi du 12 mars 1998. Kluwer, Bruxelles.

Putzeys, G. and Goovaerts, L. (1976) La nouvelle loi belge du 14 juillet 1976 sur les régimes matrimoniaux. Vokaer, Bruxelles. (Submitted)

Rigaux, François (1981) Le nouveau statut administratif des étrangers. Loi du 15 décembre 1980. Larcier, Bruxelles.

Simoens, Dries and Vandermeulen, Georges and Van Eeckhoutte, Willy and Van Steenberge, Josse and Mergits, Bert (1993) Codex sociale zekerheid 1993-1994. Die Keure, Brugge.

Van Eeckhoutte, Willy and Mergits, Bert and Simoens, Dries and Vandermulen, Georges and Van Steenberge, Josse (1993) Interuniversitaire Codex Sociale Zekerheid 1993-1994. Dire Keure, Brugge.

This list was generated on Mon Aug 15 05:25:34 2022 CEST.