Just-His Repository

Items where Subject is "2. Judicial organisation, public ministry, courts and tribunals of Belgium > 4. Ordinary judicial pyramid (independent Belgium) > 1. Public ministry > 5. Labour tribunal (Auditorat de travail, Arbeidsauditoraat)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators
Jump to: NULL | B | C | D | E | G | H | K | L | M | P | S | T | V
Number of items at this level: 57.

NULL

UNSPECIFIED, ed. (1971) De arbeidsgerechten. Verbond van Belgische Nijverheden, Bruxelles, pp. 1837-1844.

UNSPECIFIED, ed. (1846) De l'institution des conseils de prud'hommes en Belgique. Travaux judiciaires pendant l'année 1846. UNSPECIFIED, Bruxelles, pp. 11-265.

UNSPECIFIED, ed. (1977) Les juridictions du travail, 2de uitg. Fédération des Industries belges. Verbond van Belgische Ondernemingen, Bruxelles, pp. 307-331.

B

Berns-Lion, Nicole (1981) Les juridictions du travail. Courrier hebodomaire du CRISP . UNSPECIFIED, Bruxelles, pp. 1837-1844.

C

Clayes-Leboucq, Edith (1970) De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 1353-1366.

Cordy, A. (1964) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Bulletin social des Industriels . pp. 446-453.

Cordy, A. (1964) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Bulletin social des Industriels . p. 312.

Cordy, A. (1964) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Bulletin social des Industriels . pp. 519-524.

Cram, P. (1981) De arbeidsgerechten in de praktijk. Rechtskundig Weekblad . pp. 727-730.

D

De Bock, A. (1970) Het arbeidsgerecht. Rechtskundig Weekblad . pp. 1017-1026.

De Corte, Rogier (1980) Bevoegdheid ratione loci van de arbeidsrechtbanken, in Procesrecht vandaag. Referatenboek Postuniversitaire Cyclus Procesrecht Gent-Antwerpen 1979-1980. Bibliotheek van Gerechtelijk recht, uitgegeven door het Seminarie voor Privaatrechtelijk Procesrecht aan de R.U.G., 7 . Kluwer, Deurne, pp. 1017-1026.

De Gryse, V. (1981) De arbeidsrechtbanken in de praktijk. Rechtskundig Weekblad . pp. 719-726.

De Prest, Michèle (1975) La loi organique des conseils de Prud'hommes du 7 février 1859. Masters thesis, Université catholique de Louvain-la-Neuve. Faculté de Philosophie et Lettres.

De Préter, J. (1926) La compétence des conseils de prud'hommes. Portée de la loi du 9 juillet 1926. Journal des tribunaux . pp. 593-596.

De Swaef, Cyrille (1967) Réflexions sur la réforme des juridictions du travail. Mélanges offerts à Léon-Eli Troclet. Thème: droit social, national et international . pp. 61-111.

De Swaef, Cyrille and Magrez, Michel and Stranart, Louis Les juridictions du travail. Novelles. Droit social, II . pp. 11-265.

De Swert, Roel (2004) Uitzonderingen op de achturige werkdag: de Hogere arbeidsraad in werking. Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

De Vos, L. (1981) Enkele beschouwingen m.b.t. de procedure voor de arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 733-742.

De Weert, F.J. (1956) Het probleem der arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 321-339.

Demez, G. (1972) La compétence territoriale des tribunaux du travail. Journal des tribunaux du travail . pp. 161-169.

Deprez, U. (1978) Les juridictions du travail. Revue de l'Université libre de Bruxelles . pp. 1-169.

Dubois, Bernard and Clayes-Leboucq, Edith (1969) De arbeidsgerechten. De hervorming van de arbeidsgerechten in België. Verslag op de studiedag van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Sociaal recht, op 18 mei 1968. Rijksuniversiteit Gent . p. 145.

E

Elst, R. (1973) Le jugement des litiges en matière de prévoyance sociale et de sécurité sociale par les Tribunaux de Travail. Revue belge de sécurité sociale . pp. 307-331.

G

Geysen, Raymond (1949) Les juridictions du travail. Réorganisation et compétence. UNSPECIFIED, Bruxelles, pp. 307-331.

H

Hubin, J. (1984) Le ministère public près les juridictions sociales. Organisation et attributions. Annales de Droit de Liège . pp. 13-25.

K

Keereman, E. (1972) De kamer van zelfstandigen van de arbeidsgerechten en haar bevoegdheid inzake geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de koninklijke besluiten op grond van art. 22 van de ziekte- en invaliditeitswet van 9 augustus 1963. Rechtskundig Weekblad . pp. 1811-1818.

Krings, Ernest (1981) De arbeidsgerechten: doelstellingen en verwezenlijkingen. Rechtskundig Weekblad . pp. 705-720.

L

Laenens, J. (1987) Rechtsmacht en bevoegdheid van de arbeidsgerechten. procedure voor de arbeidsgerechten. In: Verslagboek lessenreeks voor rechters en raadsheren in sociale zaken. Sunar, Wilrijk.

Leboucq, E. (1970) De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 1353-1366.

Lenaerts, H. (1973) De procedure voor de arbeidsgerechten. In: Recht in beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor. Kluwer, Deurne-Antwerpen, pp. 639-654.

M

Magits, Michel (1991) De wet van 9 april 1842 houdende de oprichting van meerdere werkrechtersraden: een rechthistorische bijdrage. In: Liber amicorum Prof. em. E. Krings. Story-Scientia, Gand, pp. 691-701.

Matthijs, J. (1971) Het Arbeidshof en een paar problemen van rechtsbedeling. De Vlijt, Antwerpen, pp. 639-654.

Matthijs, J. (1972) Tussenvordering, tegenvordering en tussenkomst voor het Arbeidsgerecht. Rechtskundig Weekblad . pp. 537-566.

Meert, Guy (1976) Elaboration de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. Masters thesis, Université catholique de Louvain-la-Neuve. Faculté de Philosophie et Lettres.

P

Patte, M. (1984) L'auditorat du travail. In: L'Évolution du droit judiciaire au travers des contentieux économiques, social et familial. Approche comparative. Actes des XIe journées détudes juridiques Jean Dabin, organisées les 14 & 15 octobre 1982 à Louvain-la-Neuve. Bruylant, Bruxelles, pp. 679-706.

Petit, Jacques (1980) Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht (A.P.R.). UNSPECIFIED, Gent-Leuven, pp. 639-654.

Petit, Jacques (1977) De arbeidsgerechten, 2de uitg. V.B.O., Antwerpen, pp. 639-654.

Petit, Jacques (1986) De rechtspleging voor de arbeidsgerechten. UNSPECIFIED, Brugge, pp. 639-654.

Petit, Jacques (1965) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Revue du travail . pp. 747-794.

Pittomvils, Kathlijn (1994) Arbeidsverhoudingen te Gent in de eerste helft van de 19de eeuw. Een studie van de conflicten voor de Werkrechtersraad (1810-1858). Masters thesis, Vrije Universiteit Brussel.

S

Smits, M. (1979) Het Arbeidshof van Antwerpen aan een lustrum toe ! Rede. Kluwer, Antwerpen, pp. 747-794.

Stragier, L. (1981) De arbeidsgerechten in de praktijk. Rechtskundig Weekblad . pp. 729-734.

T

Taquet, M. (1956) Les juridictions du travail. Annales de droit et de sciences politiques (1). pp. 3-25.

Taquet, M. (1968) Organisation et compétence. La juridiction du travail. In: Wigny, P., (ed.) Le Code Judiciaire. UNSPECIFIED, Louvain, pp. 295-314.

V

Van Boeckhout, J. (1972) De burgerlijke vordering ex delicto voor de arbeidsrechtbank. Rechtskundig Weekblad . pp. 1275-1280.

Van Der Steichel , R. Bevoegdheidsconflicten bij strafvervolging wegens overtreding van de werkloosheidsreglementering. In: Liber Amicorum Marc Châtel. UNSPECIFIED, pp. 407-428.

Van Hoecke, R. (1954) Het arbeidsgerecht in de branding. Rechtskundig Weekblad . pp. 305-3324.

Van Honste, Victor (1979) Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail. Tijdschrift voor Sociaal Recht . pp. 377-402.

Van Laethem, R. (1973) La procédure devant les juridictions du travail. Tijdschrift voor Sociaal Recht . pp. 193-202.

Van Strydonck, Renilde (1993) Enkele aspecten van de bevoegdheden van het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten. Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Arbeidshof te Antwerpen op 1 september 1993. Rechtskundig Weekblad . pp. 689-702.

Vanachter, O. (1986) De arbeidsgerechten in België. De Gids op maatschappelijk gebied . pp. 14-16.

Vandermeersch, V. (1984) De bevoegdheid en de beoordelingsvrijheid van de arbeidsgerechten ten aanzien van het strafrecht en het strafprocesrecht. Rechtskundig Weekblad . pp. 1329-1354.

Vandermeersch, V. (1984) De bevoegdheid en de beoordelingsvrijheid van de arbeidsgerechten ten aanzien van het strafrecht en het strafprocesrecht. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid . pp. 858-885.

Vandermeersch, V. (1970) De rol van het auditoraat bij de arbeidsgerechten. Sociaal procesrecht. Postuniversitaire leergang R.U.G. . pp. 71-81.

Verhegge, G. (1985) Over de tussenkomst van het Openbaar Ministerie voor de Arbeidsgerechten en de rechtspraktijk van het Arbeidshof te Gent. Rechtskundig Weekblad . pp. 4041-1060.

Verougstraete, W. (1971) De rechtspleging voor de nieuwe arbeidsgerechten, 2de uitg. UGA, Brussel-Heule-Namen, pp. 193-202.

Vervloet, J. (1972) De gerechtelijke controle van de sociale verkiezingen. Rechtskundig Weekblad . pp. 193-218.

This list was generated on Mon Aug 2 07:55:35 2021 CEST.