Just-His Repository

Items where Subject is "2. Judicial organisation, public ministry, courts and tribunals of Belgium > 4. Ordinary judicial pyramid (independent Belgium) > 1. Public ministry > 5. Labour tribunal (Auditorat de travail, Arbeidsauditoraat)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators
Number of items at this level: 57.

Article

Clayes-Leboucq, Edith (1970) De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 1353-1366.

Cordy, A. (1964) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Bulletin social des Industriels . pp. 446-453.

Cordy, A. (1964) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Bulletin social des Industriels . p. 312.

Cordy, A. (1964) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Bulletin social des Industriels . pp. 519-524.

Cram, P. (1981) De arbeidsgerechten in de praktijk. Rechtskundig Weekblad . pp. 727-730.

De Bock, A. (1970) Het arbeidsgerecht. Rechtskundig Weekblad . pp. 1017-1026.

De Gryse, V. (1981) De arbeidsrechtbanken in de praktijk. Rechtskundig Weekblad . pp. 719-726.

De Préter, J. (1926) La compétence des conseils de prud'hommes. Portée de la loi du 9 juillet 1926. Journal des tribunaux . pp. 593-596.

De Swaef, Cyrille (1967) Réflexions sur la réforme des juridictions du travail. Mélanges offerts à Léon-Eli Troclet. Thème: droit social, national et international . pp. 61-111.

De Swaef, Cyrille and Magrez, Michel and Stranart, Louis Les juridictions du travail. Novelles. Droit social, II . pp. 11-265.

De Vos, L. (1981) Enkele beschouwingen m.b.t. de procedure voor de arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 733-742.

De Weert, F.J. (1956) Het probleem der arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 321-339.

Demez, G. (1972) La compétence territoriale des tribunaux du travail. Journal des tribunaux du travail . pp. 161-169.

Deprez, U. (1978) Les juridictions du travail. Revue de l'Université libre de Bruxelles . pp. 1-169.

Dubois, Bernard and Clayes-Leboucq, Edith (1969) De arbeidsgerechten. De hervorming van de arbeidsgerechten in België. Verslag op de studiedag van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Sociaal recht, op 18 mei 1968. Rijksuniversiteit Gent . p. 145.

Elst, R. (1973) Le jugement des litiges en matière de prévoyance sociale et de sécurité sociale par les Tribunaux de Travail. Revue belge de sécurité sociale . pp. 307-331.

Hubin, J. (1984) Le ministère public près les juridictions sociales. Organisation et attributions. Annales de Droit de Liège . pp. 13-25.

Keereman, E. (1972) De kamer van zelfstandigen van de arbeidsgerechten en haar bevoegdheid inzake geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de koninklijke besluiten op grond van art. 22 van de ziekte- en invaliditeitswet van 9 augustus 1963. Rechtskundig Weekblad . pp. 1811-1818.

Krings, Ernest (1981) De arbeidsgerechten: doelstellingen en verwezenlijkingen. Rechtskundig Weekblad . pp. 705-720.

Leboucq, E. (1970) De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Rechtskundig Weekblad . pp. 1353-1366.

Matthijs, J. (1972) Tussenvordering, tegenvordering en tussenkomst voor het Arbeidsgerecht. Rechtskundig Weekblad . pp. 537-566.

Petit, Jacques (1965) La réforme judiciaire et les juridictions du travail. Revue du travail . pp. 747-794.

Stragier, L. (1981) De arbeidsgerechten in de praktijk. Rechtskundig Weekblad . pp. 729-734.

Taquet, M. (1956) Les juridictions du travail. Annales de droit et de sciences politiques (1). pp. 3-25.

Van Boeckhout, J. (1972) De burgerlijke vordering ex delicto voor de arbeidsrechtbank. Rechtskundig Weekblad . pp. 1275-1280.

Van Hoecke, R. (1954) Het arbeidsgerecht in de branding. Rechtskundig Weekblad . pp. 305-3324.

Van Honste, Victor (1979) Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail. Tijdschrift voor Sociaal Recht . pp. 377-402.

Van Laethem, R. (1973) La procédure devant les juridictions du travail. Tijdschrift voor Sociaal Recht . pp. 193-202.

Van Strydonck, Renilde (1993) Enkele aspecten van de bevoegdheden van het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten. Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Arbeidshof te Antwerpen op 1 september 1993. Rechtskundig Weekblad . pp. 689-702.

Vanachter, O. (1986) De arbeidsgerechten in België. De Gids op maatschappelijk gebied . pp. 14-16.

Vandermeersch, V. (1984) De bevoegdheid en de beoordelingsvrijheid van de arbeidsgerechten ten aanzien van het strafrecht en het strafprocesrecht. Rechtskundig Weekblad . pp. 1329-1354.

Vandermeersch, V. (1984) De bevoegdheid en de beoordelingsvrijheid van de arbeidsgerechten ten aanzien van het strafrecht en het strafprocesrecht. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid . pp. 858-885.

Vandermeersch, V. (1970) De rol van het auditoraat bij de arbeidsgerechten. Sociaal procesrecht. Postuniversitaire leergang R.U.G. . pp. 71-81.

Verhegge, G. (1985) Over de tussenkomst van het Openbaar Ministerie voor de Arbeidsgerechten en de rechtspraktijk van het Arbeidshof te Gent. Rechtskundig Weekblad . pp. 4041-1060.

Vervloet, J. (1972) De gerechtelijke controle van de sociale verkiezingen. Rechtskundig Weekblad . pp. 193-218.

Book Section

Laenens, J. (1987) Rechtsmacht en bevoegdheid van de arbeidsgerechten. procedure voor de arbeidsgerechten. In: Verslagboek lessenreeks voor rechters en raadsheren in sociale zaken. Sunar, Wilrijk.

Lenaerts, H. (1973) De procedure voor de arbeidsgerechten. In: Recht in beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor. Kluwer, Deurne-Antwerpen, pp. 639-654.

Magits, Michel (1991) De wet van 9 april 1842 houdende de oprichting van meerdere werkrechtersraden: een rechthistorische bijdrage. In: Liber amicorum Prof. em. E. Krings. Story-Scientia, Gand, pp. 691-701.

Patte, M. (1984) L'auditorat du travail. In: L'Évolution du droit judiciaire au travers des contentieux économiques, social et familial. Approche comparative. Actes des XIe journées détudes juridiques Jean Dabin, organisées les 14 & 15 octobre 1982 à Louvain-la-Neuve. Bruylant, Bruxelles, pp. 679-706.

Taquet, M. (1968) Organisation et compétence. La juridiction du travail. In: Wigny, P., (ed.) Le Code Judiciaire. UNSPECIFIED, Louvain, pp. 295-314.

Van Der Steichel , R. Bevoegdheidsconflicten bij strafvervolging wegens overtreding van de werkloosheidsreglementering. In: Liber Amicorum Marc Châtel. UNSPECIFIED, pp. 407-428.

Book

UNSPECIFIED, ed. (1971) De arbeidsgerechten. Verbond van Belgische Nijverheden, Bruxelles, pp. 1837-1844.

UNSPECIFIED, ed. (1846) De l'institution des conseils de prud'hommes en Belgique. Travaux judiciaires pendant l'année 1846. UNSPECIFIED, Bruxelles, pp. 11-265.

UNSPECIFIED, ed. (1977) Les juridictions du travail, 2de uitg. Fédération des Industries belges. Verbond van Belgische Ondernemingen, Bruxelles, pp. 307-331.

Berns-Lion, Nicole (1981) Les juridictions du travail. Courrier hebodomaire du CRISP . UNSPECIFIED, Bruxelles, pp. 1837-1844.

De Corte, Rogier (1980) Bevoegdheid ratione loci van de arbeidsrechtbanken, in Procesrecht vandaag. Referatenboek Postuniversitaire Cyclus Procesrecht Gent-Antwerpen 1979-1980. Bibliotheek van Gerechtelijk recht, uitgegeven door het Seminarie voor Privaatrechtelijk Procesrecht aan de R.U.G., 7 . Kluwer, Deurne, pp. 1017-1026.

Geysen, Raymond (1949) Les juridictions du travail. Réorganisation et compétence. UNSPECIFIED, Bruxelles, pp. 307-331.

Matthijs, J. (1971) Het Arbeidshof en een paar problemen van rechtsbedeling. De Vlijt, Antwerpen, pp. 639-654.

Petit, Jacques (1980) Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht (A.P.R.). UNSPECIFIED, Gent-Leuven, pp. 639-654.

Petit, Jacques (1977) De arbeidsgerechten, 2de uitg. V.B.O., Antwerpen, pp. 639-654.

Petit, Jacques (1986) De rechtspleging voor de arbeidsgerechten. UNSPECIFIED, Brugge, pp. 639-654.

Smits, M. (1979) Het Arbeidshof van Antwerpen aan een lustrum toe ! Rede. Kluwer, Antwerpen, pp. 747-794.

Verougstraete, W. (1971) De rechtspleging voor de nieuwe arbeidsgerechten, 2de uitg. UGA, Brussel-Heule-Namen, pp. 193-202.

Thesis

De Prest, Michèle (1975) La loi organique des conseils de Prud'hommes du 7 février 1859. Masters thesis, Université catholique de Louvain-la-Neuve. Faculté de Philosophie et Lettres.

De Swert, Roel (2004) Uitzonderingen op de achturige werkdag: de Hogere arbeidsraad in werking. Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

Meert, Guy (1976) Elaboration de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. Masters thesis, Université catholique de Louvain-la-Neuve. Faculté de Philosophie et Lettres.

Pittomvils, Kathlijn (1994) Arbeidsverhoudingen te Gent in de eerste helft van de 19de eeuw. Een studie van de conflicten voor de Werkrechtersraad (1810-1858). Masters thesis, Vrije Universiteit Brussel.

This list was generated on Sun Nov 27 17:14:23 2022 CET.