Just-His Repository

Items where Subject is "2. Judicial organisation, public ministry, courts and tribunals of Belgium > 4. Ordinary judicial pyramid (independent Belgium) > 5. Courts of first instance"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators
Number of items at this level: 59.

Article

UNSPECIFIED (1929) Notice historique sur le tribunal de Charleroi. Journal des Tribunaux .

UNSPECIFIED (1891) Tribunal correctionnel et de police de l'arrondissement de Bruxelles. Le flamand à l'audience. Revue de droit belge . pp. 125-131.

UNSPECIFIED (1923) Tribunaux correctionnels. Pandectes belges, 116 . (col.) 82-111.

Buysse, E. (1933) De bevoegdheid van den voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kortgeding en de Wet van 15 maart 1932. Rechtskundig Weekblad . (col.) 161-164.

Constant, J (1927) Une réforme nécessaire. La partie civile peut-elle être entendue en chambre du conseil. Belgique Judiciaire . (col.) 193-197.

Coppens, C. (1983) Het "tribunal civil du département de l'Escaut" en de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Een bijdrage tot de studie van de burgerlijke rechtspraak in de periode 1796-1830. Belgische tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 14 . pp. 1-51.

De Groote, W. (1937) Over het informatierecht van den procureur des Konings. Rechtskunidg tijdschrift . pp. 221-228.

De Kepper, G. (1954) Het toezicht der rechtbank van eerste aanleg op de staten van voogdijen. Rechtskundig Weekblad . (col.) 921-926.

Dekkers, R. (1960) Het burgerlijk recht in cijfers. De rechtbank van eerste aanleg te Gent 1958. Rechtskundig Weekblad . (col.) 305-312.

Dekkers, René (1960) Le droit civil en chiffre. Aperçu statistique du travail des chambres civiles d'un tribunal de 1re instance. Annales Notariales . pp. 230-241.

Delva, J. (1968) Aspecten van de inwerking van het Gerechtelijk Wetboek op de civielrechtelijke bepalingen van de Wet van 8 april 1965 inzake rechtspleging en volstrekte bevoegdheid. Rechtskundig Weekblad . (col.) 1729-1758.

Grauwels, J. (1978) De rechtbank van eerste instantie te Hasselt van 1800 tot 1940. Conferencie van de Jonge Balie . pp. 41-107.

Langerwerf, Etienne and Van Loon, Francis (1984) Het profiel van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Evolutie tussen 1970 en 1980. Rechtskundig Weekblad . pp. 2369-2382.

Le Paige, A. (1934) In welke gevallen is de mededeeling van de zaak aan het Openbaar Ministerie voor de Rechtbank van Eersten Aanleg verplichtend? Rechtskundig Weekblad . pp. 1209-1222.

Mestdagh, L. (1862) Organisation judiciaire. Cours d'appel. Tribunaux de première instance. Roulement. Revue du droit public et de la science politique . (col.) 881-884.

Orban, P.M. (1938) Over de bevoegdheid der boetstraffelijke rechtbanken om kennis te nemen van eenvoudige overtredingen. Rechtskundig Weekblad . (col.) 337-346.

Trousse, M. (1989) La juridiction contentieuse du président du tribunal de première instance. Revue de la Faculté de Droit de l'Université de Liège (27). pp. 935-947.

Van Cauwelaert, H. (1931) De la feuille d'audience en matière correctionnelle et de police. Journal des juges de paix et de police . pp. 67-75.

Van Hille, Philippe (1968) De rechtbank van Eeklo. Rechtskundig Weekblad . (col.) 755-763.

Vemer, A. (1951) Historique du tribunal de 1ère instance de Neufchâteau. Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg, 27 . pp. 49-68.

Vermer, A. (1950) Les tribunaux de première instance ont 150 ans. Journal des Tribunaux, 65 . pp. 385-386.

Book Section

Grauwels, J. (1978) De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 1800-1940. In: Conferentie van de Jonge Balie. UNSPECIFIED, pp. 41-107.

Vandeplas, A. (1989) Discretionaire macht van de voorzitter. In: Strafrecht en Srafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Kluwer, Deurne.

Book

UNSPECIFIED, ed. (1811) Installation du tribunal de 1er instance séant à Ypres. Walewein, Ypres.

UNSPECIFIED, ed. (2001) Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Bruxelles. Parquet (1889-1920). Instruments de recherche à tirage limité - Archives de l'Etat Région de Bruxelles-Capitale, 33 . Archives générales du Royaume, Bruxelles.

UNSPECIFIED, ed. Projet de règlement pour le Tribunal de première instance de la commune de Gand. UNSPECIFIED, Gand.

UNSPECIFIED, ed. (1961) Rechtspraak van het arrondissement Kortrijk. Alfa, Courtrai.

Grégoire, R. and Semal, J., eds. (1943) Recueil de jurisprudence (des tribunaux de l'arrondissement) de Nivelles. Publication trimestrielle. Havaux, Nivelles.

UNSPECIFIED, ed. (1957) Recueil de jurisprudence des Tribunaux de l'arrondissement de Charleroi. H. Van Keer, Charleroi.

UNSPECIFIED, ed. (1887) Règlement de service du Tribunal de Ire Instance de Gand. Meyer-Van Loo, Gand.

UNSPECIFIED, ed. (1879) Règlement établissant l'ordre de service du tribunal de 1re instance séant à Bruxelles, approuvé par arrêté royal du 25 juin 1879. Jamin et Coosemans, Bruxelles.

Blomme, A. (1900) Centenaire du tribunal de première instance de Termonde. 1800-1900. Discours prononcé par M. le président le 26 août 1900. A. De Schepper-Philips, Termonde.

Boumans, René (1961) Inventaire des archives du greffe du Tribunal correctionnel de Nivelles (an IV-1844). Inventaires Archives générales du Royaume, 137 . Archives Générales du Royaume, Bruxelles.

Buyck, Johan (2002) Inventarissen van de archieven van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen (Rechtbank Algemeen, Burgerlijke Rechtbank en Burgerlijke Stand) (Jaar IV (1795-1795)-1950). Inventaires Rijksarchief te Beveren . Algemeen Rijksarchief, Brussel.

Béthune, L. (1893) Un tribunal de première instance à Alost. C. Van de Putte-Goossens, Alost.

Depoortere, Rolande and Marginet, Anja (1998) Inventaire des archives du tribunal de première instance de Bruxelles. Tribunal correctionnel. Archives générales de Royaume, Bruxelles.

Descamps, Emile (1890) Traité des fonctions du ministère public près les tribunaux de première instance. Bruylant-Christophe, Bruxelles, pp. 221-228.

Drossens, Paul (2005) Inventarissen van de archieven van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne. Rechtbank algemeen (1803-1888), burgerlijke rechtbank (1800-1963) en correctionele rechtbank (1800-1939). Archives générales de Royaume, Bruxelles.

Gadeyne, Guido (2001) Directives et recommandations au greffier en chef relatives à la conservation, au tri et au transfert des archives des tribunaux de première instance (généralités) et des tribunaux civils pour la période de 1794 à 1970. Miscellanea Archivistica. Manuale, 45 . Archives Générales du Royaume, Bruxelles.

Gadeyne, Guido (1997) Rechtbank van eerste aanleg (en voorlopers). De organisatie, taken, bevoegheid en archiefvorming. Deel 1. De Rechtbank van eerste aanleg (algemeen) en de burgelijke rechtbanken (1794-1970). Miscellanea Archivistica. Manuale, 23 . Archives Générales du Royaume, Bruxelles.

Gadeyne, Guido (2001) Rechtbank van eerste aanleg (en voorlopers). De organisatie, taken, bevoegheid en archiefvorming. Deel 2. De Rechtbank van eerste aanleg (algemeen) en de burgelijke rechtbanken (1970-1992). Miscellanea Archivistica. Manuale, 44 . Archives Générales du Royaume, Bruxelles.

Gadeyne, Guido (1998) Richtlijnen en aanbevelingen aan de hoofdgriffiers in verband met de bewaring, de selectie en de overdracht van archief van de rechtbank van eerste aanleg (algemeen) en de burgelijke rechtbanken voor de periode 1794-1970. Miscellanea Archivistica. Manuale, 29 . Archives Générales du Royaume, Bruxelles.

Hannick, Pierre (1984) Inventaire de l'état civil déposé par le greffe du tribunal de première instance de Neufchâteau (An IV-1880). Inventaires Archives de l'Etat à Arlon, 34 . Archives Générales du Royaume, Bruxelles.

Herrebout, Els (2013) Inventare der Archive der Amtsgerichte Eupen, Malmedy und St. Vith : archive über Grundstückseigentum in Eupen-Malmedy während des Zweiten Weltkriegs. Abgabe 2009 (1940-1944). Staatsarchiv Eupen, 17 . Archives générales du Royaume, Eupen.

Honnoré, Laurent (2012) Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Charleroi. Greffe civil : Doubles des répertoires des actes des notaires de l'arrondissement judiciaire de Charleroi 1799-1950. Archives de l'Etat à Mons, 105 . UNSPECIFIED.

Honnoré, Laurent (2012) Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Mons. Greffe civil : Doubles des répertoires des actes des notaires de l'arrondissement judiciaire de Mons 1796-1941. Archives de l'Etat à Mons, 104 . UNSPECIFIED.

Honnoré, Laurent (2011) Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Mons. Tribunal correctionnel 1811-1990. Archives de l'Etat à Mons, 101 . Archives générales du Royaume, Bruxelles.

Niebes, Pierre-Jean (2012) Inventaire des archives du Parquet du procureur du Roi près le Tribunal de première Instance de Charleroi, 1878-2000. Archives de l'Etat à Mons, 106 . UNSPECIFIED, Bruxelles.

Niebes, Pierre-Jean (2011) Inventaire des archives du Parquet du procureur du Roi près le Tribunal de première Instance de Mons 1863-2003. Archives de l'Etat à Mons, 103 . Archives générales du Royaume, Bruxelles.

Petitjean, Bernadette (2012) Inventaire des archives du Tribunal de première Instance de Dinant. Fonds ancien. 1795-1929 (principalement 1795-1910). Archives de l'Etat à Namur, 77 . UNSPECIFIED, Bruxelles.

Pirlot, Vincent (2007) Inventaire des archives du parquet près du tribunal de première instance de Neufchâteau (1796) 1800-1987. Archives générales de Royaume, Bruxelles.

Rasir, Roger and Henry, Patrick (1978) La procédure de première instance dans le Code Judiciaire. Larcier, Bruxelles.

Van Hille, Philippe (1981) Het Hof van Beroep te Brussel en de Rechtbanken van Eerste Aanleg in Oost-en West-Vlaanderen onder het Nederlands Bewind en sinds de Omwenteling van 1830 tot 4 oktober 1832. UNSPECIFIED, Tielt.

Van Honacker, Karin (2003) Inventarissen van de archieven van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. Overdracht 2003. Burgelijke rechtbank - Koophandelszaken (1811-1972). Correctionele rechtbank (1907-1979), Jeugdrechtbank. Inventaires Rijksarchief te Beveren, 89 . Algemeen Rijksarchief, Brussel.

Velle, Karel (2001) Inventaris van de archieven van het Parket te Gent (Jeugdparket (1913-1989))en het Parket te Leuven (1873-1994), van de rechtbanken van eerste aanleg te Gent (jeugdrechtbank (1912-1983)), Leuven (jeugdrechtbank (1912-1966)), Oudenaarde (algemeen (1918-1975 (1980)), Burgerlijke rechtbank (1875-1988), correctionele rechtbank (1918-1972 (1981)) en jeugdrechtbank (1912-1970))en Turnhout (burgerlijke rechtbank (1853-1922), correctionele rechtbank (1855-1902) en jeugdrechtbank (1912-1923)), van de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas (1811-1983). Inventaires Rijksarchief te Beveren, 65 . Algemeen Rijksarchief, Brussel.

Thesis

Dumont, Amandine (2013) Entre justice militaire et justice ordinaire : L'épuration civique au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans l'arrondissement judiciaire de Mons (1945-1961). Masters thesis, Université catholique de Louvain.

Merkelbag, Fabienne (1985) La magistrature liégeoise au XIXe siècle : la Cour d’appel et le Tribunal de 1ère instance : approche d’un milieu social. Masters thesis, Université de Liège. Faculté de Philosophie et Lettres.

Rommel, An (2004) Tweedegeneratievreemdelingen: waardige Belgen?: een onderzoek naar juridische en administratieve praktijk van de optieprocedure te Antwerpen in de periode 1922-1933. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

Van den Wijngaert, Marc (1963) De invloeden op de benoemingen van de magistraten in de negentiende eeuw. De rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen (1847-1899). Masters thesis, KULeuven. Faculteit wijsbegeerte en letteren .

This list was generated on Mon Aug 15 06:37:03 2022 CEST.