Just-His Repository

Items where Subject is "4. Players, places, knowledge and expertise of the judicial world > 02. Barristers and bars"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators
Number of items at this level: 54.

Article

UNSPECIFIED (1971) Le monde des avocats (I). Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., 506 .

UNSPECIFIED (1971) Le monde des avocats (II). Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., 507 .

Heinz, J. (1955) De advockaat. Rechtskundig Weekblad . pp. 217-238.

Nandrin, Jean-Pierre (2003) La femme avocate. Le long combat des féministes belges. 1882-1922. Sextant, 19 . pp. 131-142.

Saerens, Lieven (1986) De groei van een anti-joods klimaat te Antwerpen: de houding van de advocaten (1936-1941). Driemaandelijks Tijdschrift van de Auschwitz-Stichting, 12 . pp. 10-37.

Stevens, Jo (2002) Van nationale Orde van Advocaten naar een Orde van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux francophones et germanophones. Rechtskundige Weekblad . pp. 1153-1169.

Van Doorselaere, J. (1966) Vijfenzeventig jaar balieleven te Brussel. Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Vlaamse pleitgenootschap bij de Balie te Brussel. Rechtskundig Weekblad . pp. 577-590.

Van Parys, Jean (1932) Les premières applications de la loi de "défense sociale" du 9 avril 1930. Rapport présenté à la Fédération des Avocats en son assemblée du 12 décembre 1931. Revue du droit public et de la science politique . pp. 29-51.

Victor, René (1964) De Brusselse Raad der orde en de nieuwe hoven van beroep. Rechtskundig Weekblad . pp. 1241-1254.

Wauwermans, Paul (1896) Étude sur le barreau belge. Bulletin de la Société de législation comparée . pp. 535-565.

de Bueger-Van Lierde, Françoise (1972) A l'origine du mouvement féministe en Belgique. "L'affaire Popelin". Revue belge de philologie et d'histoire, 50 (4). pp. 1128-1137.

de le Court, Etienne (1957) La juridiction de la Cour d'appel à l'égard des sentences du Conseil de l'Ordre. Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, le 16 septembre 1957. Journal des tribunaux . pp. 509-512.

Book Section

Leuwers, Hervé (2010) Les mots et les signes de l’émergence d’un « barreau français » (XVIIIe siècle). In: Leuwers, Hervé, (ed.) Juges, avocats et notaires dans l'espace franco-belge. Expériences spécifiques ou partagées (XVIIIe-XIXe siècle). Justice & Society (2). AGR, Bruxelles, pp. 39-58.

Martyn, Georges (2004) Evoluties en revoluties in de Belgische advocatuur. In: Heirbaut, Dirk and Rousseaux, Xavier and Velle, Karel, (eds.) Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden. Histoire politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours. die keure - la charte, Brugge - Bruges, pp. 227-256.

Martyn, Georges and Quintelier, Bart (2010) L’introduction des barreaux de modèle napoléonien dans les Neuf Départements et leur évolution au XIXe siècle. In: Leuwers, Hervé, (ed.) Juges, avocats et notaires dans l'espace franco-belge. Expériences spécifiques ou partagées (XVIIIe-XIXe siècle). Justice & Society (2). Archives Générales du Royaume, Bruxelles, pp. 85-101.

Nandrin, Jean-Pierre (2001) De vrouwelijke advocaten. In: Heyrman, Peter and Van Molle, Leen, (eds.) Vrouwen zaken Zaken vrouwen. Facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen-Kadoc, Gent-Leuven, pp. 165-172.

Quintelier, Bart and Martyn, Georges (2009) Pleitbezorgers. In: Van den Eeckhout, Patricia and Vanthemsche, Guy, (eds.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19de - 21ste eeuw. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis/ Commission royale d'Histoire, Brussel, pp. 1024-1027.

Van Dael, Bram (2009) Advocaten : olie of zand in de Belgische politieke machine? In: Donker, Gretha and Faber, Sjoerd and Heirbaut, Dirk and Martyn, Georges, (eds.) Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 215-225. ISBN 978-9-0870-4135-9

Velle, Karel (2009) In de schaduw van de advocatuur. De Belgische pleitbezorgers (1800-1969). In: Martyn, Georges and Donker, Gretha and Faber, Sjoerd and Heirbaut, Dirk, (eds.) Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen. Verloren, Hilversum, pp. 267-296. ISBN 978-90-8704-135-9

Book

UNSPECIFIED, ed. (1895) Rapport de la Commission du Conseil de l'Ordre d'Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles sur l'enseignement du droit et le stage. Bruylant-Christophe, Bruxelles.

UNSPECIFIED, ed. (1894) Rapport de la Commission du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Bruxelles, sur les réformes professionnelles. Bruylant-Christophe, Bruxelles.

UNSPECIFIED, ed. (1956) Vade-mecum des avocats belges. Larcier, Bruxelles.

Baert, Geert (1974) Gedenkboek de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent 1873-1973. s.n., Gent.

Baudrez, Jos and Mahieu, Marc (1980) De Belgische advocatuur (voorwoord door A. De Gryse). Leieland, Kuurne.

Bohy, Georges (1945) Gens de robe. Grandeur et servitude de la profession d'avocat. Avec une note sur l'organisation judiciaire et un index alphabétique. Savoir, 8 . Les Editions Lumière, Bruxelles.

Cardyn-de Salle, Brigitte (1972) La profession d'avocat. Société d'Etudes morales, sociales et juridiques - Larcier, Namur - Bruxelles.

Claeys-Bouuaert, A. (1892) Discours sur la profession d'avocat. Conférence française du Jeune Barreau de Gand. Séance de rentrée du 29 octobre 1892. UNSPECIFIED.

Collignon, Théo (1974) Initiation à la pratique du barreau. Préface A. Meyers. Editions de la Librairie Encyclopédique, Bruxelles.

Dassen, Koenraad and Van der Heyden, M. (1978) De advokaat. De positie van de advokaat in en rond het Gerechtelijk Wetboek. Woord vooraf door René Victor. Kluwer, Antwerpen.

De Baets, Hermann (1898) Discours au sujet de la profession d'avocat. Conférence française du Jeune Barreau de Gand, séance de rentrée du 19 novembre 1898. UNSPECIFIED.

De Roose, Valentijn (1963) De ideale advocaat : zijn morele en geestelijke gedraging ook als hij tot het ambt van rechter wordt geroepen (uit het latijn vert., ingel. en met nota's voorzien door E. van Nuffel). Die Keure-La Charte, Brugge.

Dua, A. (1948) Driekwart eeuw Vlaams rechtsleven van Gent 1873-1948. Rede uitgesproken op de plechtige zitting van 20 november 1948 van de Vlaamse Conferentie van de Balie van Gent. Vyncke, Gent.

Duchaine, Gustave and Picard, Edmond (1869) Manuel pratique de la profession d'avocat en Belgique. Claassen, Bruxelles.

Jacobs, Victor and Janssens, Edward and Lebon, Hector (1905) Uit het verleden der Antwerpsche balie. Buschmann, Antwerpen.

Le Clercq, Alphonse (1898) Quelques mots sur la profession d'avocat. Conseils pratiques. UNSPECIFIED, Bruxelles.

Liénart, Albert (1863) [Discours] sur les honoraires de l'avocat. Poot, Brussel.

Martyn, Georges and Sanders, Robert and Vandewal, Christian (2012) Een balie met stamboom : de woelige eerste decennia van de Gentse orde van advocaten. Academia Press.

Mattheeussen, Constant (1992) Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1891-1991: een verhaal van Vlamingen in hun hoofstad. Lanoo, Tielt.

Ninauve, Frédéric (1882) Du rôle des avocats dans la Révolution de 1830. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. Discours de rentrée 1882. Alliance Typographique, Bruxelles.

Nyssens, Albert (1974) Introduction à la vie du barreau. Bruylant, Bruxelles.

Plaisant, Isidore (1832) Discours prononcé par l'avocat général Isidore Plaisant faisant fonction de procureur général à l'audiance solenelle du 26 novembre 1832 [prestation de serment des avocats du Barreau de cassation] sur l’ordre des avocats près de la Cour de cassation de Bruxelles. Libraire de jurisprudence de H. Tarlier, Bruxelles.

Reumont, Eugène (1947) Permanence et devoirs de la profession d'avocat. Bruylant, Bruxelles.

Siffer, Camiel (1879) Verslag over de werkzaamheden der Vlaamsche Conferencie der Balie van Gent gedurende het rechtelijk jaar 1878-1879 met eene uiteenzetting betrekkelijk de spraak van de wetgeving in het algemeen. J.L. Dublé-Plus, Gent.

Smeysters, J. (1897) Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. Histoire des Institutions judiciaires de l'arrondissement de Charleroi. Discours pr. à la séance solennelle de rentrée du 18 novembre 1897. Duculot-Roulin, Tamines.

Splingard, Pierre (1875) Conférence au Jeune Barreau de Gand le 25 mai 1875 au sujet de la mission de l'avocat. F. Callewaert Père, Bruxelles.

Splingard, Pierre (1879) Souvenir au Jeune Barreau. 1869-1876. Larcier, Bruxelles.

Standaert, E. (1885) Notes sur l'histoire du Barreau. Peeters, Louvain.

Stevens, Jo (1997) Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen. Kluwer, Antwerpen.

Tart, Louis (1900) Le Conseil de l'Ordre des avocats. Notions historiques, composition et organisation, attribution, procédure, compétence et voies de recours. Bruylant, Bruxelles.

Van Goethem, Herman (1985) Honderd jaar Vlaams rechtsleven 1885-1985. Story-Scientia, Gent.

Vander Eecken, [J] (1902) Discours sur la profession d'avocat. Conférence française du Jeune Barreau de Gand, séance de rentrée du 27 décembre 1902. UNSPECIFIED.

Victor, René (1960) Schets ener geschiedenis van de Vlaamse conferentie der Balie van Antwerpen, 1885-1960. Uitgeverij De Vlijt, Antwerpen.

Wittemans, Franz (1900) Conférence du Jeune Barreau d'Anvers, 1870-1899. Histoire de la Conférence. Conférence donnée le 5 janvier 1900. Résumé des principaux travaux de la Conférence pendant les années judiciaires 1869-1870 à 1898-1899. Buschmann, Antwerpen.

Thesis

De Buck, Geert (1982) De Gentse advokaten 1780-1830 : een onderzoek naar het sociaal profiel van een beroepsgroep. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

This list was generated on Mon Aug 15 05:02:57 2022 CEST.