Just-His Repository

Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: NULL | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | V | W
Number of items: 46.

NULL

Van Baarle, Karel and Claesen, Magda and Verstreken, Antoon and Van Gleder, Luk, eds. (1980) Belgisch Burgerlijk Wetboek. Code civil belge. UNSPECIFIED, Lier.

UNSPECIFIED (1980) Bestuur der Strafinrichtingen. Vijfjaarlijks verslag 1975-1980. Bulletin van het Bestuur van de Strafinrichtingen (34). pp. 131-404.

A

Aertssen, J. (1980) De arresthuizen in België. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

Anonyme, Anonyme (1980) Gerechtelijke statistieken. 1975. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1980) Statistiques judiciaires. 1975. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

B

Basler-Pierson, Marie-Claire (1980) La probation en Belgique. Premier bilan quinquennal. Centre national de criminologie, 10 . Bruylant, Bruxelles.

Baudrez, Jos and Mahieu, Marc (1980) De Belgische advocatuur (voorwoord door A. De Gryse). Leieland, Kuurne.

Belva, Lucien and Coenraets, Arthur and Belva, Geneviève (1980) L'expropriation pour cause d'utilité publique. In: Novelles. Lois politiques et administratives. Larcier, Bruxelles, L-292.

Berns-Lion, Nicole (1980) Le monde des magistrats en Belgique. CRISP, Bruxelles.

C

Commandement central de la gendarmerie, (1980) Histoire de la gendarmerie. Ghesquière and Partners, Bruxelles.

D

De Clercq, C. and Cauwelier, Dolf and Senaeve, Patrick (1980) Bestaansminimum. Een juridische en sociologische analyse van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum. Kluwer, Anvers.

De Corte, Rogier (1980) Bevoegdheid ratione loci van de arbeidsrechtbanken, in Procesrecht vandaag. Referatenboek Postuniversitaire Cyclus Procesrecht Gent-Antwerpen 1979-1980. Bibliotheek van Gerechtelijk recht, uitgegeven door het Seminarie voor Privaatrechtelijk Procesrecht aan de R.U.G., 7 . Kluwer, Deurne, pp. 1017-1026.

De Meulder, Koenraad (1980) Het wetsvoorstel Coremans en de instrukties van de bisschoppen. Een religieus-politiek onderzoek naar de vernederlandsing van het vrij middelbaar onderwijs. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

Delva, Willy (1980) Algemene beginselen van het recht. Story's universitaire handleidingen rechten, 3dln. (11de). Story-Scientia, Gent-Leuven-Brussel.

Dembour, Pierre (1980) Le mariage et le divroce et la Cour de cassation. Bruylant, Bruxelles.

Derinne, R. (1980) Het onroerend goed in de praktijk. Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

Dumon, Frederic (1980) Quo vadimus? Rede uitgesproken op 1 september 1980 voor het Hof van Cassatie. Deel 2. Hof van Cassatie - Procedure - Enkele hervormingen. Rechtskundig Weekblad . (col.) 953-970.

E

Eliaerts, Chris (1980) De herziening van de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling: op weg naar een strafuitvoeringsrecht? Panopticon . pp. 184-186.

G

Gotzen, R. (1980) Echtelijke moeilijkheden vanuit de gerechtelijke praktijk bekeken (Instituut voor Familierecht K.U.L., 3). Acco, Louvain.

Gueulette, Patricia (1980) Les divorces en Belgique pendant la seconde occupation française, avant la promulgation du Code Napoléon (1796-1804). Masters thesis, Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres.

H

Houben, Patrick (1980) De strijd om de taalwet van 1913 op het leger. Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

K

Keunings, Luc (1980) Histoire de la police à Bruxelles (1831-1914). Masters thesis, Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres.

Kloeck, Kristine (1980) Het Penitentiair Oriëntatiecentrum. Ontstaan en ontwikkeling in het kader van de Penitentiair Antropoligische Dienst. Bulletin Strafinrichtingen . pp. 5-18.

Kloeck, Kristine (1980) Tien jaar samenwerking universiteiten-bestuur strafinrichtingen: een formele analyse. Panopticon . pp. 450-462.

L

Laenens, J. (1980) De territoriale bevoegdheid van de vrederechter. Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpent, pp. 67-73.

Laenens, J. (1980) De territoriale bevoegdheid van de vrederechter. Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpent, pp. 67-73.

M

Malliet, Luc (1980) De veldwachter, die onbekende. Een historische studie over de wetgeving op de landelijke politie van de provincie Brabant in de periode 1791-1969. Masters thesis, KULeuven. Faculteit rechtsgeleerdheid.

Meeus, A. (1980) Le rôle du ministère public en droit judiciaire privé. Tijdschrift voor Privaatrecht . pp. 143-264.

N

Nice, Françoise (1980) La Journée des huit heures en Belgique des origines de la revendication à la loi du 14 juin 1921. Masters thesis, Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres.

Nichels, J. (1980) Overzicht van de opvattingen over de doodstraf in België 1830-1980. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Rechtsgeleerdheid.

P

Pauwels, J.M. (1980) Rechten en plichten van gehuwden. Het primair huwelijksstelsel (art. 212-224 B.W.) (Instituut voor Familierecht K.U.L., 1). Acco, Louvain.

Perrot, Michelle (1980) L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle. Seuil, Paris.

Petit, Jacques (1980) Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht. Story-Scientia, Gent-Leuven. ISBN 9789064392252

Petit, Jacques (1980) Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht (A.P.R.). UNSPECIFIED, Gent-Leuven, pp. 639-654.

Point, Jean-Luc (1980) L'élaboration de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail. Etude d'opinion. Masters thesis, Université catholique de Louvain-la-Neuve. Faculté de Philosophie et Lettres.

R

Renard- Declairfayt, M. and Watelet, Pierre (1980) La rédaction des actes notariés. Larcier, Bruxelles.

Rutsaert, J. (1980) Hof van Cassatie en ideaal Opperste Gerechtshof. Rechtskundig Weekblad . pp. 2089-2100.

S

Simoens, Dries (1980) Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht. Rechtskundig Weekblad . pp. 1961-2036.

V

Van Houtte, J. and Langerwerf, Etienne (1980) De fiscale rechtspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen, Elementen van een rechtsociologische analyse. Rechtskundig Weekblad . (col.) 1265-1290.

Van Kerckvoorde, Jaak (1980) Beleid van parketmagistraten: een mozaïek van individuele afhandelingenspatronen? Over de conditionering van de beleidsruimte van parketmagistraten en over de harmonisering van haar aanwending. Panopticon . pp. 107-118.

Van Kerckvoorde, Jaak (1980) Beleid van parketmagistraten: een mozaïek van individuele beslissingspatronen? Over de conditionering van de beleidsruimte van parketmagistraten en over de harmonisering van haar aanwending. Panopticon . pp. 107-118.

Van Velthoven, H. (1980) Vlaams en sociale machtstrijd in België gekontroleerd in de wetgeving (1894-1914). PhD thesis, Vrije Universiteit Brussel.

Vandeplas, A. (1980) De rol van het openbaar ministerie in civiele zaken. Tekst van voordracht gehouden in het raam van de post-universitaire leergang procesrecht te Antwerpen. UNSPECIFIED, pp. 1297-1300.

Vander Vorst, F. (1980) Chronique annuelle de droit pénal militaire (1978-1979). Revue du droit public et de la science politique . pp. 387-426.

Vrancken, Paul (1980) De griffier van de rechterlijke orde. UNSPECIFIED, Anvers.

W

Weuts, Jan (1980) Wet op de financiële en ekonomische informatie. Masters thesis, Vrije Universiteit Brussel.

This list was generated on Tue Jan 25 06:01:03 2022 CET.