Just-His Repository

Items where Year is 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: NULL | A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | P | S | T | V | W
Number of items: 52.

NULL

UNSPECIFIED, ed. (1982) Recht en Welzijn. Kluwer, Anvers.

Dillemans, Roger, ed. (1982) Rechtsgids. Story-Scientia, Gent.

UNSPECIFIED, ed. (1982) Revue de Droit social. Bibliographie. Articles et notes d'observations publiées dans la Revue de Droit social de 1929 à 1980. Tijdschrift voor Sociaal Recht. Bibliografie; Artikels en noten gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociaal Recht. Larcier, Bruxelles.

UNSPECIFIED (1982) Sociale Dienst Strafinrichtingen en probatie. De probatie in problemen. Panopticon (3). pp. 58-64.

A

Anonyme, Anonyme (1982) Gerechtelijke statistieken. 1976. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1982) Gerechtelijke statistieken. 1977. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1982) Statistiques judiciaires. 1976. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1982) Statistiques judiciaires. 1977. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

B

Baert, Geert (1982) Handboek privaatrechtelijk bouwrecht: begrippen van het rechtssysteem, zakenrecht en contractenrecht ten behoevevan het hoger architectuuronderwijs. Story-Scientia, Gand.

C

Charles, Raymond (1982) Du ministère public. Journal des tribunaux . pp. 553-564.

Charles, Raymond (1982) Over het Openbaar Ministerie. esten van het Hof van Cassatie . pp. 3-46.

Coene, M. (1982) Het erfrecht van de langslevende echtgenoot. Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

Craenen, Godelieve (1982) Inleiding tot het recht. Acco, Leuven-Amersfoort.

D

D'haenens, Jef (1982) Arbeidsduurbeperking 1789-1921. Bijdrage tot de besperking van de politieke besluitsvorming bij de regeling van de arbeidsduur: met nadruk op de wet van 14 juni 1921 op de 8-urendag en 48-urenweek. Masters thesis, Vrije Universiteit Brussel.

De Baenst-Boon, Bénédicte and De Cooman-Van Kan, Anne-Michèle and Stoefs-Lescrenier, Marie-Paule (1982) Les régimes matrimoniaux. Sommaires de jurisprudence, in Cinq années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux: rapports présentés à la journée juridique J. Renauld: Louvain-la-Neuve, 27 novembre 1981. Cabay & Bruylant, Bruxelles. (Submitted)

De Bauw, Jean A. (1982) La probation belge. Masters thesis, Université de Louvain-la-Neuve. Faculté de droit.

De Buck, Geert (1982) De Gentse advokaten 1780-1830 : een onderzoek naar het sociaal profiel van een beroepsgroep. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

De Vroede, Paul (1982) Inleiding tot het recht. Bronnen van het recht. Kluwer, Antwerpen.

De Wilde, L. (1982) Het sepotbeleid. Panopticon . pp. 501-517.

Delesalle, P. (1982) L'archiviste, l'historien et le juge de paix. In: Mélanges offerts à René Robinet. UNSPECIFIED, pp. 17-21.

Delva, Willy (1982) Overzicht van het Belgisch burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Story-Scientia, Bruxelles.

Delva, Willy (1982) Personen- en Familierecht. UNSPECIFIED, Gand.

F

Flameng, Gert (1982) Leger en ordehandhaving in België. Masters thesis, KULeuven. Faculteit rechtsgeleerdheid..

G

Geysen, Raymond (1982) Artikelen en noten gepubliceerd in het Tijdschrift voor sociaal recht van 1929 tot 1980. Tijdschrift voor Sociaal Recht . pp. 56-96.

Graulich, B. (1982) Jurisprudence de la Cour du travail de Liège. Année judiciaire 1980-1981. La Conférence libre du jeune barreau et de la jurispruence de Liège, Liège.

H

Hansotte, Véronique (1982) Prisons et prisonniers. Une institution, une réalité. Contribution à l'histoire liégeoise sous le régime français (1795-1814). Masters thesis, Université de Liège. Faculté de Philosophie et Lettres.

Holthoefer, E. (1982) Belgien. In: Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte [III/1]. Dritter Band. Das 19.Jahrhundert. Erster Teilband. Gesetzgebung zum Allgemeinen Privatrecht. Einführung. Süd-und Westeuropa (Abschnitt 1 bis 7). C.H. Beck'sche Verslagsbuchhandlung, Munich, pp. 1069-1165.

Holthoefer, E. (1982) Belgien. In: Coing, H., (ed.) Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte [III/1]. Dritter Band. Das 19.Jahrhun¬dert. Erster Teilband. Gesetzgebung zum Allgemeinen Privatrecht. Einführung. Südund Westeuropa (Abschnitt 1 bis 7). Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte . C.H. Beck'sche Verslagsbuchhandlung, Munich, pp. 1069-1165.

Huberty, Colette (1982) Réglementarisme et abolitionnisme en matière de prostitution à Bruxelles 1830-1914. Masters thesis, Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres.

K

Konings, Jan (1982) De terechtstelling van gijzelaars tijdens de Duitse bezetting van België onder het bestuur van de Militärbefehlshaber von Falkenhausen (1940-1944). Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

L

Langerwerf, Etienne (1982) De Werkrechtersraden. Evolutie van de werking. PhD thesis, UIA.

Lecocq, Pierre and Martinage, Renée and Royer, Jean-Pierre (1982) Juges et notables au XIXe siècle. Presses universitaires de France, Paris.

Lepaffe, Jacques and Lepaffe, Christian and Demeur, M. and De Page, Philippe and Godefroid, M. (1982) Recueil annuel de jurisprudence belge, année 1981. Larcier, Bruxelles.

M

Meuwissen, Eric (1982) Misères et misérables du dépôt de mendicité de la Cambre (1810-1872). Masters thesis, Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres.

Michel, R (1982) Tien jaar probatie in Luik van 1963 tot 1974. Bulletin Strafinrichtingen . pp. 201-249.

Moureaux, Serge and Lagasse, Jean-Paul (1982) Le statut des étrangers en Belgique. Larcier, Bruxelles.

P

Pauwels, J.M. (1982) Recht inzake seksualiteit. De hoofdlijnen van het Belgisch recht voor niet-juristen. Acco, Louvain.

Peeters, E (1982) Het ontstaan van de probatie in België. Een poging tot historische reconstructie. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk, 3 . pp. 99-122.

Pintens, Walter (1982) Echtscheiding door onderlinge toestemming. Met modellen van akten. Kluwer, Anvers.

Pullijn, J. (1982) De voorwaardelijke invrijheidstelling: theorie en praktijk 1955-1981. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit rechtsgeleerdheid.

S

Segers, Frank (1982) Het leger en de ordehandhaving in België 1886-1944. Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

Simonet, L. and Dermagne, J.M. and Paternostre, B. (1982) Guide pratique de l'A.S.B.L. Samson, Bruxelles.

T

Troch, F. (1982) Het wetsontwerp op de politierechtbanken of zoeken naar oplossingen voor de achterstand in de rechtsbedeling. Panopticon . pp. 67-73.

V

Van Cauwelaert, W. (1982) Bewaargeving en sekwester. Recht en Praktijk (II). Kluwer, Anvers.

Van Kerckvoorde, Jaak (1982) Beleidsvoering door parketmagistraten. Een onderzoek naar OM-beslisingen en naar de daaraan ten grondslag liggende criteria. In: Hoekema, A.J. and Van Houtte, J., (eds.) De rechtssociologische werkkamer. Van Logum Slaterus, Deventer, pp. 104-132.

Van Kerckvoorde, Jaak and Puttaert, M. (1982) Seponeringsbeleid van het openbaar ministerie in jeugdzaken. Panopticon . pp. 291-306.

Van Yve, Françoise (1982) Les soeurs de Sainte-Marie de Namur missionnaires au Kwango. La première fondation: Leverville: 1923-1940. PhD thesis, Université Catholique de Louvain.

Vander Vorst, F. (1982) Chronique annuelle de droit pénal militaire (1980- 1981). Revue du droit public et de la science politique . pp. 156-195.

Vanderveeren, C. (1982) De Belgische nationaliteitswetgeving. Jura Falconis. Juridisch wetenschappelijk studententijdschrift . pp. 557-592.

Vellut, Jean-Luc (1982) Hégémonies en construction: articulation entre État et entreprises dans le bloc colonial belge (1908-1960). Canadian Journal of African Studies, 16 (2).

W

Waelput, Marc (1982) Invloed van de penologie op de Belgische gevangenisarchitectuur. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Willekens, Katlijne (1982) Abortus te vondeling leggen en kindermoord: onderzoek voor Gent (1890-1914). Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

This list was generated on Tue Jan 25 06:32:33 2022 CET.