Just-His Repository

Items where Year is 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: NULL | A | B | D | F | G | H | K | L | P | R | S | V | W
Number of items: 57.

NULL

De Troy, Colette and Tulkens, Françoise and Van de Kerchove, Michel, eds. (1986) Délinquance des jeunes. Politiques et interventions. Story-Scientia, Gand.

Corbet, J., ed. (1986) Honderd jaar auteurswet. Referatenbundel van de studiedagen ingericht door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de V.U. Brussel i.s.m. SABAM en met de Uitstraling V.U.B. Centrum voor Permanente Vorming, op 19 en 20 maart 1986. Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

A

Alen, André (1986) Algemene inleiding tot het Belgisch publiekrecht. Story-Scientia, Bruxelles.

Alen, André and Dujardin, Jean (1986) Casebook Belgisch Grondwettelijk recht. Larcier, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1986) Gerechtelijke statistieken. 1981. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1986) Gerechtelijke statistieken. 1982. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1986) Statistiques judiciaires. 1981. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1986) Statistiques judiciaires. 1982. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

B

Birnfeld, J. (1986) Faillissement en gerechtelijk akkoord: praktische rechtsgids van schuldeisers, werknemers en gefailleerden. Die Keure, Bruges.

D

De Schaepdrijver, Sophie (1986) Regulated Prostitution in Brussels, 1844-1877 : A Policy and its Implentation. Historical Social Research, 3 . pp. 89-108.

De Vreese, A. (1986) Historische schets van de Bond der Vlaamse Rechtsgeleerden (1885-1963) en de Vlaamse juristenvereniging (1964-1985). Rechtskundig Weeksblad, 49 . pp. 1123-1138.

De Vroede, P. and Ballon, G.L. (1986) Handelspraktijken. Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers.

De Witte, J and Van Outrive, Lode (1986) Gevangeniswezen en abolitionisme. Liga voor Mensenrechten, Gand.

Debaere, Marc (1986) De pers voor de jury. Persprocessen voor het hof van Assisen van Brabant, 1830-1847. Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

Delfosse, P. (1986) L'État et les femmes en Belgique (fin 19e-début du 20e siècle). Res Publica . pp. 139-158.

Demeulenaere, B. (1986) De beslechting van consumentengeschillen naar Belgisch recht. Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

Detienne, Jean (1986) Sanctions disciplinaires et droit de recours des détenus. Journal des tribunaux . pp. 417-423.

Devos, Carine (1986) Kindermoord in de provincie Brabant in de periode 1832-1900. Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

Dibwe dia Mwenbu, Donatien (1986) La peine du fouet au Congo belge (1885-1960). Les cahiers de Tunisie. Revue de sciences humaines, 34 . pp. 127-153.

Ducheyne, Frederika (1986) Abortus en anticonceptie in het interbellum. Een verkenning. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

Dupont, Lieven (1986) Welzijnswerk in de schaduw van het strafrecht. Rede uitgesproken op 27 september 1985 ter gelegenheid van de viering van het zestigjarig bestaan van het werk der wederaanpassing Antwerpen. Acco, Leuven. ISBN 90-334-1339-6

Dupont, Lieven and Peters, Tony (1986) Nieuwe perspectieven in het forensisch welzijnswerk. Panopticon (7). pp. 201-207.

F

Flamme, Maurice-André (1986) Praktische kommentaar bij de reglementering van overheidsopdrachten. Tijdschrift voor Aannemingsrecht, Bruxelles.

G

Gerlo, Johan (1986) Personen- en Familierecht. UNSPECIFIED, Anvers.

Grolé, F. (1986) Kroniek van militaire strafrechtspraak, 1985. Rechtskundig Weekblad . pp. 625-644.

H

Herbots, Jacques H. and Van Overwalle, Geertrui (1986) Juridische heuristiek en juridische vaardigheden. Leidraad bij de werkcolleges bronnen en methodiek van het recht. Deel 1: juridische heuristiek. Acco, Leuven.

Heyvaert, A. (1986) De Belgische nationaliteit. UNSPECIFIED, Anvers.

Heyvaert, A. (1986) De Belgische nationaliteit. Korte commentaar op het Wetboek van de Belgische Nationaliteit. Kluwer rechtswetenschappen, Anvers.

Heyvaert, A. (1986) Het concubinaat in de burgerrechtelijke rechtspraktijk, in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Kluwer, Anvers.

Houchon, Guy (1986) La peine, le juge et la recherche. Annales de Droit . pp. 233-253.

K

Krings, E. (1986) De rechterlijke macht en de faillissementsprocedure. Rechtskundig Weekblad . pp. 353-390.

L

Langerwerf, Etienne and Van Loon, Francis (1986) Het profiel van enkele vredegerechten in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Evolutie tussen 1971 en 1984. Rechtskundig Weekblad . pp. 1585-1602.

Lesage, Xavier (1986) De burgemeesters, meiers en hun antecedenten in het Roeselaarse (1790-1836) : het hoofd van de lokale niet-stedelijke administraties in historisch perspektief. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte. .

Lindemans, J. and Vandeneede, L. (1986) Les associations sans but lucratif. Licap, Bruxelles.

Loop, R. (1986) Le rôle du parquet. In: De Troy, Colette and Tulkens, Françoise and Van de Kerchove, Michel, (eds.) Délinquance des jeunes. Politiques et interventions. Story-Scientia, Gand, pp. 139-156.

Luyten, H. (1986) Evolutie van de wetgeving omtrent landloperij in België sinds 1830. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit rechtsgeleerdheid.

P

Petit, Jacques (1986) De rechtspleging voor de arbeidsgerechten. UNSPECIFIED, Brugge, pp. 639-654.

Piron, Didier (1986) Prisons et prisonniers dans la province de Liège 1815-1830. Masters thesis, Université de Liège. Faculté de Philosophie et Lettres.

Prims, André (1986) Codex van het gezondheidsrecht. U.G.A., Kortrijk-Heule.

Prims, André (1986) Wetgeving betreffende de gezondheidsinstellingen. Législation concernant les institutions de soins. U.G.A., Heule.

Puissant, Jean (1986) L'intérêt des archives judiciaires pour le chercheur. Archief- en Bibliotheekwezen in België (23). pp. 103-106.

R

REPER, (1986) Répertoire informatisé de la doctrine juridique dans les revues belges et étrangères. Story-Scientia, Bruxelles-Gent-Louvain-la-Neuve.

S

Saerens, Lieven (1986) De groei van een anti-joods klimaat te Antwerpen: de houding van de advocaten (1936-1941). Driemaandelijks Tijdschrift van de Auschwitz-Stichting, 12 . pp. 10-37.

Sikitele, Gize a Sumbula (1986) Histoire de la révolte des Pende de 1931. PhD thesis, Université de Lubumbashi.

Sindani, Kiangu (1986) La transformation des structures socio-économiques Pindi dans le secteur HCB de Kwenge, de la fin du 19e siècle à 1956. PhD thesis, Université de Lubumbashi.

Snacken, Sonia (1986) De korte gevangenisstraf: een onderzoek naar toepassing en effectiviteit. Interuniversitaire reeks criminologie en strafwetenschappen, 13 . Kluwer, Anvers-Arnhem.

Snacken, Sonia (1986) L'application de la courte peine de prison en Belgique. Revue du droit public et de la science politique . pp. 555-575.

Steenput, Hugo (1986) De pachtwet van 7 maart 1929. Een halve eeuw strijd voor de eerste sociale wet voor pachters. Masters thesis, KULeuven. Faculteit letteren en wijsbegeerte.

V

Van Daele, Lutgarde (1986) De Vlaamse Wacht, juni 1941- septembre 1944: bijdrage tot de geschiedenis van de militaire collaboratie. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

Van Doorslaer, Rudi (1986) L'Allemagne nazie, la police belge et l'anticommunisme en Belgique (1936-1944). Un aspect des relations belgo-allemandes. Revue Belge d'histoire contemporaine/ Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 17 (1-2). pp. 61-125.

Van Oevelen, Aloïs (1986) Overzicht van de recente ontwikkelingen in het huurrecht. Maklu, Anvers / Apeldoorn.

Van den Bossche, Danny (1986) De politieke geschiedenis van het Leuvense politiekorps (1852-1914). Masters thesis, KULeuven. Faculteit rechtsgeleerdheid..

Vanachter, O. (1986) De arbeidsgerechten in België. De Gids op maatschappelijk gebied . pp. 14-16.

Vandelplas, A. (1986) De samenstelling van het hof van assisen (Noot onder Cass. 1 oktober 1986). Rechtskundig Weekblad . pp. 1742-1743.

Vandemeulebroeke, Oscar (1986) Les commissions de défense sociale, instituées par les lois de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude des 9 avril 1930 et 1er juillet 1964. Revue du droit public et de la science politique . pp. 234-287.

Verbeke, Alain (1986) De internering door de Raadkamer. Jura Falconis . pp. 52-67.

W

Wastiels, Frans (1986) Handboek voor het wegenrecht. Die Keure, Bruges.

This list was generated on Wed Aug 10 00:08:28 2022 CEST.