Just-His Repository

Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: NULL | A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | V
Number of items: 110.

NULL

Gerlo, Johan, ed. (1992) Casebook huwelijksvermogensrecht. Die Keure, Brugge.

Kellens, Georges and Kefer, F., eds. (1992) Code pénitentiaire. La Charte/Die Keure, Bruges.

Benoit, G. and Lievens, Frank and Lousberg, L., eds. (1992) Compétences des juges de paix et des juges de police. La Charte-Die Keure, Bruges.

Benoit, G. and Lievens, F. and Lousberg, L., eds. (1992) Compétences des juges de paix et des juges de police. Bevoegdheden van de vrederechters en politierechters. 1892-1992. Ouvrage édité à l'occasion du centenaire de l'Union Royale des Juges de Paix et des Juges de Police de Belgique. Eeuwfeestboek uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Politierechters van België. die Keure, Brugge, pp. 1331-1352.

Geens, Koen and Laga, Hilde and Wouters, J., eds. (1992) De Coöperatieve Vennootschap na de Wet van 20 juli 1991: verslagboek van de Leuvense vennootschapsdag van 9 november 1991. Biblo, Kalmthout.

Forrier, Edward and Verougstraete, Ivan, eds. (1992) De Larcier-wetboeken : Deel VI: Publiek en administratief recht: Fundamenten van de staatstructuur; G.W., Wetten m.b.t. de gemeenschappen en gewesten en Wet op het Arbitragehof; Rechten van de mens en internationale betrekkingen; Bestuursrecht (milieurecht, ambtenarenrecht, gemeenterecht, onteigening, kieswetgeving en begrotingsrecht)]. Larcier, Bruxelles.

Stuyck, Jules and Wyttinck, Peter, eds. (1992) De nieuwe wet handelspraktijken: Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument: referaten en discussies van de studiedagen te Leuven op 15 en 16 november 1991 met vergelijkende teksten en concordantietabel van de oude en de nieuwe wet. Story-Scientia & Kluwer Rechtswe¬ten¬schappen & K.U.Leuven, Bruxelles-Deurne-Louvain.

François, Luc and Aelbrecht, Vincent, eds. (1992) De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licenciaats -en doctoraatverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis aan de Belgische universiteiten 1975-1990/ Les multiples visages de l'histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l'histoire contemporaine belge dans les universités belges 1975-1990. Academia, Gand.

Schaeffer, E., ed. (1992) Droit des entreprises en difficulté. Bruylant, Bruxelles.

Van Gerven, W. and Cousy, H. and Stuyck, J., eds. (1992) Handels- en economisch recht. Deel I. Ondernemingsrecht. Story-Scientia, Bruxelles.

De Vroede, P., ed. (1992) Handelspraktijken. Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Die Keure, Bruges.

Braeckmans, H. and Wymeersch, E., eds. (1992) Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991. Het nieuwe recht van de N.V., B.V.B.A. en Coöperatieve vennootschappen na de wetten van 18 en 20 juli 1991. Maklu, Anvers-Appeldoorn.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht . Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Le nouveau droit des marchés financiers. Larcier, Bruxelles.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Loi du 26 juin 1990 concernant la protection de la personne du malade mental. Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Journée d'études du 9 mars 1991 en collaboration avec l'Union Royale des Juges de Paix et de Police. Studiedag van 9 maart 1991 in samenwerking met het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politerechters. Fondation Julie Renson Stichting, Bruxelles.

Ingber, Léon, ed. (1992) Législation belge usuelle L.B.U. UNSPECIFIED, Story-Scienta.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Ministerie van Justitie. Bestuur van Wetgeving. Ministère de la Justice. Administration de la législation. Instruments de recherche à tirage limité, 116 . Archives générales du Royaume, Bruxelles.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Wetboek van Inkomstenbelastingen. Ministère des finances, Bruxelles.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Gecoördineerde wettekst. Ced-Samson, Diegem.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. J. Story Scientia & fiscoloog, Gent.

A

Aerts, F. (1992) Het jachtdecreet. Praktische handleiding bij het decreet van 24 juli 1991 en wetgevende teksten. Die Keure, Bruges.

Alen, André and De Valkeneer, Christian and Tilleman, Bernard (1992) Le système judiciaire belge (Textes & documents). Service public fédéral. Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Brussel.

Anonyme, Anonyme (1992) Faillissementsrecht. Droit de faillite. Jurisprudence commerciale de Belgique . pp. 1023-1115.

Anonyme, Anonyme (1992) Gerechtelijke statistieken. 1989. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1992) Het hypothecair krediet van de onafhankelijkheid van België tot de Europese Gemeenschap. Belgische Vereniging voor het Onroerend Krediet, Bruxelles.

Anonyme, Anonyme (1992) Statistiques judiciaires. 1989. Technical Report. Institut national de statistique, Bruxelles.

B

Badinter, Robert (1992) La prison républicaine (1871-1914). Arthème Fayard, Paris. ISBN 2-213-02283-6

Baeteman, Gustaaf (1992) De vrederechter en het gerechtelijk recht. Verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 25 november 1989. Strory-Scientia, Brussel, pp. 1331-1352.

Baeteman, Gustaaf (1992) Het nieuw statuut van de (geestes)zieken: wetten 1990-1991. Story-Scientia, Bruxelles.

Ballon, Gabriel-Luc and Geens, Koen (1992) Handels- en vennootschapsrecht. Studieboek voor economiestudenten, 3e éd. Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers.

Beauthier, R. (1992) La paix des familles, le secret intérieur des ménages et les regards de la Justice. Causes de divorce et relations personnelles entre époux en Belgique et en France au XIXe siècle. Revue interdisciplinaire d'études juridiques . pp. 57-72.

Beautier, Régine (1992) La paix des familles, le secret intérieur des ménages et les regards de la justice. Cause de divorce et relations personnelles entre époux en Belgique et en France au XIXe siècle. Revue interdisciplinaire d'Etudes juridiques, 28 . pp. 57-71.

Bocken, Hubert and Lavrysen, Luc (1992) Milieubescherming. Ced-Samson, Diegem.

Bosly, Henri-D. and Dejemeppe, Benoit and Franchimont, Michel (1992) La détention préventive. Larcier, Bruxelles.

Bouckaert, Boudewijn and Van Hoecke, Mark (1992) Inleiding tot het recht. Acco, Leuven-Amersfoort.

Bouckaert, F. (1992) N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991: verslagboek van de Leuvense vennootschapsdag van 4 oktober 1991. Biblo, Kalmthout.

Butzler, René and De Meue, Marie-Claire and Geinger, Huguette and Heijerick, Nicole (1992) Inleiding tot het Handelsrecht. Die Keure, Bruges.

Butzler, René and De Meue, Marie-Claire and Geinger, Huguette and Heijerick, Nicole (1992) Inleiding tot het Vennootschapsrecht. Die Keure, Bruges.

C

Calewaert, Willy and Van Goethem, J. (1992) Beginselen van het burgerlijk recht. Novum, Deurne.

Cassiers, Micheline (1992) De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht. Jura Falconis . pp. 55-85.

Cerexhe, Etienne and Van Boxstael, Jean-Louis (1992) Les institutions et les sources du droit. Bruylant, Bruxelles.

Covent, W and Snacken, Sonia (1992) Recidive na probatie. Een verkennend onderzoek bij probanten te Antwerpen. Panopticon (13). pp. 5-42.

Craenen, Godelieve and Dewachter, Wilfried (1992) De Belgische grondwet van 1831 tot heden: Nederlandse en Franse tekst. Acco, Leuven-Amersfoort.

D

Dalcq, R. (1992) Le conseiller unique et l'arriéré judiciaire. Journal des Tribunaux . pp. 317-319.

De Bruyn, L. (1992) De gerechtelijke politie bij de parketten en de reorganisatie van het politiebestel in België. In: Fijnaut, Cyrille, (ed.) De Reguliere Politiediensten in België en Nederland. Hun Reorganisatie en onderlinge samenwerking. Gouda Quint, Arnhem, p. 9.

De Page, Philippe and De Valkeneer, Roland (1992) L'union libre: actes du colloque tenu à l'Université libre de Bruxelles le 16 octobre 1992 (Faculté de Droit de l'Université libre de Bruxelles). Bruylant, Bruxelles.

De Pue, Erwin and Stryckers, Paul and Vanden Blicke, C (1992) Milieuzakboekje 1992. Leidraad voor de milieuwetgeving in Vlaanderen. Kluwer, Anvers.

De Win, Paul (1992) De kaakstraf in België van de Franse tijd tot 1867. Iuris Scripta Historica, 6 . Paleis der Academiën, Brussel.

Degraeve, Bernard (1992) De organisatie, de rekrutering en een sociale straficatie van de gendarmerie in het Schelde-departement tijdens de Franse overheersing, 1795-1814. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte..

Dembour, Marie-Bénédicte (1992) La chicote comme symbole du colonialisme belge? Canadian Journal of African Studies/ Revue canadienne des études africaines, 26 (2). pp. 205-225.

Denys, Martin and Flamey, Peter and Schöfer, Bettina and Empereur, E. and Ghysels, J. (1992) Panoramacodex stedebouw. Officieuze coördinatie van de stedebouwwetgeving in Vlaanderen. Vanden Broele, Bruges.

Devillez, Vincent (1992) La traite des blanches et l'action de la sûreté publique 1880-1914. Masters thesis, Université catholique de Louvain-la-Neuve. Faculté de Philosophie et Lettres.

Dirix, Eric (1992) Academische bibliografie van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven 1985-1992. Jura Falconis, 4 . pp. 610-765.

Dirix, E. and Van den Bergh, R. (1992) Handels- en Economisch recht in hoofdlijnen, 3e éd. Maklu, Anvers-Appeldoorn.

Dirix, Eric and De Corte, Rogier (1992) Zekerheidsrechten. Bijgehouden tot 1 oktober 1992. Reeks Recht en Praktijk (17). Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers.

Dumortier, J and Penninckx, M and Timmermans, Y (1992) Wie wordt nog geacht de wet te kennen? Een voorstel voor een betere toegankelijkheid van de Belgische wetgeving. Rechtskundig Weekblad . pp. 938-953.

Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie (1992) L'enfant et l'État: la difficile émergence d'une politique de protection de l'enfance en Belgique au XIXe siècle. In: Autorité, responsabilité parentale et protection de l'enfance. Confrontations européennes régionales, Lyon, pp. 40-51.

Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie (1992) La détention avant jugement. Le "modèle belge": mythe ou réalité? In: Robert, Philippe, (ed.) Entre l'ordre et la liberté, la détention provisoire: deux siècles de débats. L'Harmattan, Paris, pp. 154-186. ISBN 2-7384-1076-6

Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie and Rousseaux, Xavier (1992) La permanence du personnel judiciaire en Belgique à l'époque des révolutions (1780-1800). International Association for the History of Crime and Criminal Justice, 15 . pp. 11-27.

Durant, J. (1992) Over het symbool van twee revoluties: het hof van Assisen. Vlaams Jurist Vandaag (1). pp. 9-12.

F

Farcy, Jean-Claude (1992) Guide des archives judiciaires et pénitentiaires. 1800-1958. CNRS Editions, Paris.

Fierens, Jacques (1992) Droit et pauvreté. Droits de l'Homme, sécurité sociale, aide sociale. Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain, 21 . Bruylant, Bruxelles.

Fijnaut, Cyrille (1992) De Reguliere Politiediensten in België en Nederland. Hun Reorganisatie en onderlinge samenwerking. Gouda Quint, Arnhem.

G

Gerlo, Johan (1992) Handboek huwelijksvermogensrecht. Die Keure, Bruges.

Goethals, Johan (1992) De terbeschikkingstelling van de regering van recidivisten en gewoontemisdadigers in België. Panopticon . pp. 110-134.

Gotovitch, José (1992) Du rouge au tricolore. Les communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de l'histoire de la résistance en Belgique. Labor, Bruxelles.

Grolé, F. and Andries, A. (1992) Militair strafrecht, kroniek wetgeving, rechtspraak, rechtsleer: 1990-1991. Rechtskundig Weekblad . pp. 625-634.

Gyssels, Koen (1992) De wet op de arbeidsongevallen en de landbouwers. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

H

Herbots, Jacques H. and Pauwels, Chris (1992) Rechtspraak bijzondere overeenkomsten. Arresten van het Hof van Cassatie als spiegel voor het levende contractenrecht. Acco, Leuven-Amersfoort, pp. 978-999.

Hubeau, Bernard and Lancksweerdt, Eric and Vandenberghe, J (1992) Huisvestingszakboekje 1992. Een leidraad voor de reglementering i.v.m. wonen en huisvesting in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Kluwer, Anvers.

K

Knevels, M. (1992) État civil. Nationalité. Étrangers (Livre Orange, 2), 3de uitg. Vanden Broele & Vereniging van Belgische steden en gemeenten, Bruxelles.

Krings, Ernest (1992) De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen. Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van het Koninklijk verbond van de Vrederechter sen Politierechters van België. In: Bevoegdheden van de Vrederechter sen Politierechters 1892-1992. Die Keure, Brugge, XXIX-XXXIX.

L

Laenens, Jean and Le Page, Reinhilde (1992) Gerechtelijk Zakboekje. Kluwer, Antwerpen.

Lebrun, Alain (1992) Mémento de l'environnement 92-93. Kluwer, Anvers.

Lemmens, P. (1992) Rechterlijke organisatie. In: Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht). Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne, pp. 49-70.

Lemmens, Paul and Raes, Stefaan (1992) Arresten en documenten Gerechtelijk Recht. Instituut Gerechtelijk Recht K.U. Leuven, 1 . Acco, Louvain-Amersfoort.

Lesaffer, Randall (1992) Le Journal des Tribunaux (1904-1914). De Belgisch-nationalisten betrekkingen vanuit het standpunt van de Belgische nationalisten. In: Stevens, Fred and Van den Auweele, Dirk, (eds.) Uutwysens d'Archiven. Handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse rechthistorische Dagen, Leuven 22-23 november 1990. UNSPECIFIED, Leuven, pp. 107-139.

Lettany, P. (1992) Het consumentenkrediet: de wet van 12 juni 1991. Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

M

Malherbe, Jacques and Van Drooghenbroeck, Jacques (1992) Mémento des professions libérales: aspects sociaux et fiscaux. Kluwer, Bruxelles.

Mast, André (1992) Overzicht van het Belgisch administratief recht. Story-Scientia, Bruxelles.

Mattheeussen, Constant (1992) Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1891-1991: een verhaal van Vlamingen in hun hoofstad. Lanoo, Tielt.

Meeüs, A. and Marchal, P. and Soetaert, R. (1992) Recueil général de modèles d'actes pour la pratique des huissiers de justice. Story-Scientia, Bruxelles, pp. 8-39.

N

Nandrin, Jean-Pierre (1992) Eclairage historique. De l'homme au bien au juge professionnel. Ou l'histoire ambivalente d'un désenchangement? In: Benoit, G. and Lievens, Frank and Lousberg, L., (eds.) Compétences des juges de paix et des juges de police. La Charte-Die Keure, Bruges, pp. 17-38.

Neels, Leo and Voorhoof, Dirk and Maertens, Hans (1992) Medialex. Bronnenverzameling van de media- en informatiewetgeving. Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen.

Nicaise, Pierre (1992) Le nouveau droit des sociétés coopératives. La loi du 20 juillet 1991. Bruylant & Academia, Bruxelles & Louvain-la-Neuve.

Nicaise, Pierre and Deboeck, Kathy (1992) Vademecum des nouvelles sociétés coopératives. Créadif, Bruxelles.

Niort, J. (1992) Droit, idéologie et politique dans le code civil français en 1804. Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques . pp. 85-109.

O

Olivier, Henri and Bonte, Jean-Philippe and Deboeck, Kathy (1992) Vade-mecum van de bestuurder van naamloze vennootschappen. Créadif, Bruxelles.

Olivier, Henri and Deboeck, Kathy (1992) Vade-mecum de l'administrateur de société anonyme, 4e éd. Créadif, Bruxelles.

P

Pintens, Walter and Buyssens, Frank (1992) Familiaal vermogensrecht in 143 uitspraken: huwelijksvermogensstelsels, schenkingen, erfenissen, testamenten, familiale schenkingen, bewind. Maklu, Antwerpen-Apeldoorn. (Submitted)

Prims, André (1992) De wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987. U.G.A., Heule.

Prims, H. (1992) V.Z.W. Zakboekje. De vereniging zonder winstgevend doel van oprichting tot ontbinding. Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers.

Put, Eddy (1992) Het Ministerie van Justitie (1831-1988). Deel II: Overzicht van de bevoegheiden en archiefvorming. Miscellanea Archivistica. Studia, 22 . Archives Générales du Royaume, Bruxelles.

R

Rigaux, François (1992) La vie privée: une liberté parmi les autres? Larcier, Bruxelles.

S

Scholsem, Jean-Claude (1992) Le droit de 1980 à l'an 2000: rétrospectives et prospectives. Revue régionale de droit, 63 .

Senaeve, Patrick (1992) Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Acco.

Senelle, Marc (1992) Het bouwrecht in België. Bruylant, Bruxelles.

Suetens, L.P. and Van Orshoven, P. (1992) Beginselen Nijverheidsrecht. Kort begrip der intellectuele rechten. Wetteksten. Acco, Louvain.

V

Van Eeckhoutte, Willy (1992) Sociaal wetboekje. Ced-Samson, Diegem.

Van Geet, Willy (1992) La gendarmerie sous l'Occupation. JM Collet, Braine-L'Alleud.

Van Gerven, Walter (1992) Verbintenissenrecht. Boekdeel 1: Verbintenissen uit overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen. Acco, Louvain.

Van Herreweghe, Vaast (1992) Beslagzakboekje 1992. Kluwer, Anvers.

Van Oost, J (1992) Wandeling achter tralies. Informatiebrochure over het Belgisch Gevangeniswezen met beschrijving van de strafinrichtingen in Vlaanderen en Brussel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt & Ministerie van Justitie, Bruxelles.

Van de Gehuchte, D. (1992) De aansprakelijkheid voor produkten: de aansprakelijkheid ten opzichte van de consument voor onveilige prudukten. De bedrijfsbibliotheek (XIV). Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne.

Vandewalle, Isolde (1992) In naam van de onrust: een onderzoek naar de organisatie van de Gentse gemeentepolitie 1848-1914. Masters thesis, Universiteit Gent. Faculteit in Letteren en Wijsbegeerte.

Vanquickenborne, Marc (1992) Problemen rond de behandeling van rechtsdocumentatie. Kanttekeningen bij het Credoc-project. Rechtskundig Weekblad . pp. 1009-1034.

Vansweevelt, T. (1992) De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis. Aansprakelijkheidsrecht (9). Maklu, Anvers / Apeldoorn.

Vastersavendts, Aalfons (1992) De onteigening. In: Baeteman, Gustaaf, (ed.) De vrederechter en het gerechtelijk recht. Verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 25 november 1989. UNSPECIFIED, pp. 269-285.

Velle, Karel (1992) Les revues juridiques belge des XIXe et XXe siècle: une source sous-estimée pour l'histoire des institutions. In: Congrès de Liège. 51e Congrès de la Fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique.. Actes. UNSPECIFIED, Liège, pp. 123-124.

Vellut, Jean-Luc (1992) Une exécution publique à Elisabethville (20 septembre 1922). Notes sur les pratiques de la peine capitale dans l'histoire coloniale du Congo. In: Jewsiewicki, Bugomil, (ed.) Art pictural zaïrois. Septentrion, Québec, pp. 171-122.

This list was generated on Tue Jan 25 05:53:48 2022 CET.